Hollandroots
Tracing your Dutch ancestors
Homesteadings act.

De Homestead Act. aangenomen door het Congres in mei 1862, maakte het mogelijk voor kolonisten en boeren in het Amerikaanse Westen om tot 160 hectare grond te krijgen voor een vergoeding van ongeveer $18. Er waren een aantal voorwaarden hiervoor.

·         het land moest bewerkt worden (landbouwgrond)

·         er diende een huis/cabin gebouwd te worden.

·         men moetst minimaal 21 jaar oud zijn.

·         op het stuk grond moest men in ieder geval vijf jaar blijven wonen.

·         men moest de intentie hebben om staatsburger te worden als men dit niet was.

Een groot deel van het Westen werd grotendeels gevormd door middel van deze wet getekend door president Abraham Lincoln. Naar schatting 2 miljoen homestead dossiers bevinden zich in de National Archives & Records Administration (NARA) in Washington, DC. Dit komt neer op ongeveer 30 miljoen stukjes papier, variërend van de oorspronkelijke vordering, de diverse documenten die de verbeteringen laten zien, tot het uiteindelijke besluit . De bestanden zijn buitengewoon rijk aan historische, sociale, demografische, agrarische, en genealogische informatie-een ware goudmijn voor onderzoekers en het publiek. Inmiddels  zijn er met behulp van sponsorsgelden beginnen gemaakt met de digitalisering van de dossiers. Momenteel is alleen de Staat Nebraska ontsloten. De website wordt continue aangevuld door zeer veel vrijwilligers. Een unieke website.

 
Aktes van geboorte, trouwen, overlijden, echtscheiding, etc.
Archieven en bibliotheken
Begraafplaatsen
Census
Enkele algemene website over genealogie in Amerika
Enkele Nederlandse websites met informatie over emmigranten
Geografische websites en landrecords
Homesteadings act.
Kranten en tijdschriften
Militairen
Overige handige websites
Passagierslijsten
Sociale media
Websites voor beeldmateriaal
Websites voor bepaalde doelgroepen
Websites van diverse Amerikaanse Staten op het gebied van genealogie
Websites voor stambomen
WelcomeServicesAbout Contact LinksLinks for the Dutch