Hollandroots
Tracing your Dutch ancestors
Census

www.1930census.com

Alle informatie is hier te vinden over de volkstellingen vanaf 1790 t/m 1930.

www.1940census.com

Vanwege het feit dat op 2 april 2012 de census van 1940 beschikbaar komt voor het publiek is er een nieuwe website gemaakt die alleen gaat over deze census. Er is al wel veel informatie te vinden maar op de census informatie moet nog even gewacht worden.

 

www.ancestry.com

Schema’s van sterftecijfers (Mortality schedules)

Met behulp van de federale census is dit een interessante bron die vaak onbekend is. Van 1850 t/m 1880 werden door de censusmedewerkers naast de bekende vragen ook gevraagd naar overledenen die overleden waren het afgelopen jaar. Informatie bevatte o.a. naam, leeftijd, sec, huwelijkse staat, ras, beroep, geboorteplaats, reden van overlijden, lengte van ziekbed, etc. Als u kijkt naar zo’n schema dan moet u naam en nummer noteren van het district(staat vermeld boven de census pagina) Iedere naam op het schema van sterftecijfers bevat een cijfer dit cijfer verwijst naa het familienummer. Ga dan naar de reguliere census en zoek het juiste district en zoek naar het familienummer. Op die manier kun je zien bij welke familie de overledene hoorde.

 

Aktes van geboorte, trouwen, overlijden, echtscheiding, etc.
Archieven en bibliotheken
Begraafplaatsen
Census
Enkele algemene website over genealogie in Amerika
Enkele Nederlandse websites met informatie over emmigranten
Geografische websites en landrecords
Homesteadings act.
Kranten en tijdschriften
Militairen
Overige handige websites
Passagierslijsten
Sociale media
Websites voor beeldmateriaal
Websites voor bepaalde doelgroepen
Websites van diverse Amerikaanse Staten op het gebied van genealogie
Websites voor stambomen
WelcomeServicesAbout Contact LinksLinks for the Dutch